Firma na której możesz polegać. HYDROSPRZĘT →

BADANIA UDT

Hydrosprzęt organizuje badania UDT oraz wspiera naszych klientów w rejestracji urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu niemal wszystkich urządzeń transportu bliskiego. Realizujemy przeglądy i badania UTB w tym: podesty ruchome, żurawie samojezdne, przenośne, przewoźne, wieżowe, stacjonarne; wózki jezdniowe w tym specjalizowane, dźwigniki o ruchu prostoliniowym i nie prostoliniowym, suwnice, wciągarki, wciągniki i inne urządzenia.

Zajmujemy się również nadzorem i obsługą spraw (w tym dokumentów np. resurs) związanych z funkcjonowaniem urządzeń transportu bliskiego, zgłoszeniami, odbiorami i dopuszczeniami do eksploatacji przez inspektorów UDT.
Badania UDT przeprowadzane są na terenie naszej firmy oraz mobilnie w obecności wykwalifikowanych konserwatorów.
Przygotowujemy do badań okresowych, odbiorczych i kontrolnych na terenie całej Polski.

Zajmujemy się montażem, naprawami i modernizacjami urządzeń transportu bliskiego. Wszystkie prace i procedury związane z tą działalnością są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego.

.

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO


Eksploatacja, obsługa, rejestracja, konserwacja oraz szeroko pojęty nadzór nad urządzeniami dźwignicowymi prowadzony jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Jest to instytucja państwowa, która w sposób kompleksowy sprawuje nadzór nad wszystkimi urządzeniami objętymi dozorem technicznym w naszym kraju. Każde przedsiębiorstwo wykorzystujące w swojej firmie żurawie, podesty HDS i inne urządzenia transportu bliskiego zobligowane jest do ich rejestracji w UDT, a także kontroli stanu technicznego. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca musi zarejestrować każde urządzenie transportu bliskiego, a także poddawać je okresowym badaniom technicznym. Poza tym obowiązkiem przedsiębiorcy jest także zgłaszanie powstałych awarii oraz wykonywanych napraw.

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – instytucja państwowa powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Jako jednostka notyfikowana prowadzi działalność certyfikacyjną (UDT-CERT) i szkoleniową. Zapleczem badawczo-ekspertyzowym UDT jest Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) w Poznaniu. CLDT posiada certyfikaty akredytacji nr AB 001 oraz AP 136 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji. Urząd powstał na podstawie dekretu z 26 października 1946 roku. W 1978 Urzędowi nadano statut.

Dozorem technicznym są działania określone ustawą o dozorze technicznym zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu stwarzających zagrożenie poprzez rozprężanie gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu się ludzi i ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

Zakres działalności UDT


Nasza firma zajmuje się naprawą i modernizacją urządzeń transportu bliskiego do czego mamy stosowne uprawnienia UDT do napraw nr UD-12-86-N/2-16; oraz modernizacji nr UD-12-86-P/1-08.

Zapewniamy kompleksową usługę załatwiania wszelkich spraw związanych z formalnościami, jakie trzeba dopełnić w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Mamy kompetencje i kwalifikacje, żeby reprezentować naszych klientów przed UDT zarówno podczas rejestracji nowo zakupionych urządzeń jak również w trakcie ich eksploatacji.

Załatwiamy wszystkie formalności, którym podlegają urządzenia transportu bliskiego.

Zapewniamy fachowe wsparcie, doradztwo i serwis UTB.

Najczęściej wykonywane zadania:

– Rejestracja urządzeń sprowadzonych z zagranicy

– Weryfikacja urządzenia

– Przygotowanie urządzenia do badania UDT

– Kompleksowe przygotowanie dokumentacji

Urząd dozoru technicznego


Nasz dział zajmuje się bardzo szerokim asortymentem urządzeń wielu różnych producentów. Wśród urządzeń transportu bliskiego, które obejmuje nasz serwis i konserwacja, można wyróżnić:

pl_PLPolish